Anunț din 13.09.2019 privind concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții publice de conducere vacante din cadrul Direcției Poliția Locală

Social

Primăria Municipiul Baia Mare organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de conducere vacante din cadrul Direcției Poliția Locală, după cum urmează:

Șef Serviciu Disciplina în Construcții și Protecția Mediului
Condiții specifice de participare la concurs: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul fundamental științe sociale sau științe inginerești, minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor și să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Șef Birou Disciplina în Construcții
Condiții specifice de participare la concurs: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Ramura de știință inginerie civilă, minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor și să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 15.10.2019, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale A Funcționarilor Publici, precum și în presă, respectiv până la data de 02.10.2019 inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Coman Ioana, inspector la Serviciul Resurse Umane, telefon 0262/211001 int. 195, e-mail ioana.coman@baiamare.ro.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns